European Equmenic Summer Retreat
Åh Stiftsgård, Åh, Sweden
24/7 – 27/7 2024

Liberala Katolska Kyrkan
S:t Rafael i Göteborg

STÄMNINGSFULL GUDSTJÄNST
Våra gudstjänster är själsligt upplyftande.

Header

Med harmonisk musik och kraftfull bön upprätthåller
Den Liberala Katolska Kyrkan en 2000-årig tradition.
Kristus är närvarande i sitt Sakrament.

MYSTISK OCH ESOTERISK KRISTENDOM
Den Liberala Katolska Kyrkan har specifik undervisning som gör
det möjligt för dess medlemmar att förstå sin andliga resa i
förhållande till mystisk och esoterisk kristendom.

TROSFRIHET
Kyrkan är öppen för alla. 
Kyrkan lämnar sina medlemmar full frihet att efter egen
förståelse och andlig mognad tolka Bibeln, trosbekännelserna
såväl som annan litteratur.