Liberala Katolska Kyrkan 105 år
Province of Sweden - Denmark

Medlemsanmälan till
Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg

 

Du som önskar att bli medlem i Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg,

vänligen kontakta:

 

 

Biskop Bertil Mebius-Schröder

Norra Skeppspromenaden 2

417 63 Göteborg, Sweden

 

+46 707 170018

 bertil@liberalakatolskakyrkan.se

 

 

 

 

Kyrkans syfte är:

 

att främja Kristi arbete i världen bl.a. genom gudstjänster och föredrag och att levandegöra
den tidlösa visdomstraditionen samt att utföra Liberala Katolska Kyrkans arbete.

 

Medlemsavgiften är 200 kr. per person och kvartal och inbetalas på;

 

Plusgiro 38 23 53-1

 

eller

 

Swish 1234 382 701

 

Medlemskap medför nedsatt entré till kyrkans arrangemang.

Kyrkans gudstjänster står öppna för alla och utan kostnad.