Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 103 år
Province of Sweden - Denmark

St. Gabriels Församling i Göteborg håller vanligtvis gudstjänst i Johanneskyrkan,

Johannes Kyrkogång (invid Stigbergsliden) Göteborg.

 

Under våren 2019 kommer vi hålla ett antal sammanlysta gudstjänster på annan plats.

För mer information, se nedan.

2019

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

Lördag

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

5 jan

 

 

6 jan

 

 

 

 

 

 

3 feb

 

 

 

23 feb

 

 

 

 

2 mars

 

 

3 mars

 

 

 

 

 

20 april

 

 

21 april

 

 

 

 

4 maj

 

 

5 maj

 

 

 

 

8 juni

 

 

9 juni

 

 

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

kl. 11.00

 

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Majorna, Göteborg.

För mer information, kontakta Bertil på tel. 0707-170018.

 

Mässa

Gröningevägen 218, Kungsbacka.

För ytterligare information kring denna aktivitet,

ring: 0707-145286.

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Sammanlyst:  Påskmysteriet med Välsignelse av Elden och
Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Påskmässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst Pingstmässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Det vackra kyrkorummet i Johanneskyrkan invid Stigbergsliden, Göteborg.

Sophia Församlingskyrka, Hvidovrevej 215, Hvidovre.